Bestilling av legetime

For bestilling av legetime ring 404 40 600, eller på helsenorge.no

Åpningstid 0800-1530 

Legevakt

Ved behov for øyeblikkelig helsehjelp ring 116 117 

Akutt hjelp

For akutt hjelp eller fare for liv og helse ring 113 

Helsenorge

Unjárgga gielda / Nesseby kommune anbefaler alle å registrere seg som bruker på helsenorge.no

Her kan du på en enkel og sikker måte be om at resepter fornyes og se hvilke resepter som er tilgengelige.

Du har også tilgang til epikriser skrevet av sykehus og spesialisthelsetjeneste, velge fastlege, samt en rekke andre tjenester.